فایل رایگان ارائه يک الگوريتم پيشنهادي ترکيبي بر مبناي الگوريتم هاي بهينه سازي براي حل مسئله فروشنده دوره گرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه يک الگوريتم پيشنهادي ترکيبي بر مبناي الگوريتم هاي بهينه سازي براي حل مسئله فروشنده دوره گرد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

از نظر ریاضی بسیاری از مسائل را میتوان به شکل یک مسئله بهینه سازی بیان کرد. به عنوان مثال مسئله فروشنده دوره گرد به نوعی میخواهد بهترین راه حل را پیدا کند؛ در این مقاله هدف پیدا کردن بهترین جواب با الگوریتم های ترکیبی ارائه شده برای حل مسئله فروشنده دوره گرد میباشد. از آنجایی که پیچیدگی حل مسئله فروشنده دوره گرد نمائی است امروزه از روشهای تقریبی مانند الگوریتمهای ابتکاری و فرا ابتکاری برای تبدیل پیچیدگی آن به چند جمله ای استفاده میشود. از طرفی زمان حل مسئله فروشنده دوره گرد بسیار بالاست چون جزو مسائل چند جمله ای سخت میباشد پس باید سراغ الگوریتمهایی فرا ابتکاری رفت تا در عین حال اینکه زمان پیچیدگی چند جملهای است جواب نزدیک به بهینه را بیابد. بدین منظور از الگوریتمهای بهینه سازی ازجمله کلونی مورچگان، گرگ خاکستری و شبیه سازی تبرید و همچنین الگوریتم پیشنهادی برای حل این مسئله استفاده شده است. در الگوریتم پیشنهادی برای بهبود مسئله فروشنده دوره گرد الگوریتمهای بهینه سازی کلونی مورچگان، گرگ خاکستری و شبیه سازی تبرید، از روش ترکیبی این سه الگوریتم با یکدیگر ترکیب شده اند. پیاده سازی این الگوریتمها در محیط متلب انجام شده است و همچنین برای مقایسه از مجموعه داده استاندارد TSPLIB استفاده شده است. که نتایج حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ترکیبی نسبت به سه الگوریتم دیگر میباشد.

لینک کمکی