فایل رایگان ارائه يک روش قطعه بندي غدد ريوي با استفاده از الگوريتم خوشه بندي تجميعي درتصاويرCTاسکن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه يک روش قطعه بندي غدد ريوي با استفاده از الگوريتم خوشه بندي تجميعي درتصاويرCTاسکن :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

قطعه بندی ناحیه های مورد نظر به عنوان اولین مرحله در تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی اهمیت زیادی دارد. قطعه بندی و شناسایی غددریوی در مراحل اولیه ی سرطان ریه، که به عنوان نشانه های اولیه ی این بیماری میباشند، اثر بخشی تشخیص و شانس بقای بیمار را بالا میبرد.هدف از این مقاله، معرفی یک روش مبتنی بر خوشه بندی تجمیعی، برای قطعهبندی غدد ریوی در تصاویر سیتیاسکن ریه میباشد. در سیستم پیشنهادی ابتدا ناحیه ریه از آناتومی اطراف با استفاده از الگوریتمهای برچسب گذاری مولفه های متصل و مورفولوژی ریاضی جدا میشود. سپس در داخل نواحی ریه ی قطعه بندی شده، ناحیه ی مورد نظرROI شامل غده ی ریوی و محیط اطراف آن به طور دستی با یک برش مربعی مشخص میشود.در نهایت در داخل نواحی موردنظر جدا شده، غدد ریوی با استفاده ازالگوریتم خوشه بندی تجمیعی قطعه بندی میشود. از تجمیع جوابهای سه مرحله خوش بندی که با روش K-meansو با پارامترهای مختلف انجام گرفته، جواب خوشه بندی تجمیعی بدست می آید. روش پیشنهادی بر روی تصاویری از پایگاه داده یNLSTتست شده است. بررسی نتایج قطعه بندی بر مبنای معیارDiceنشان میدهد که دقت الگوریتم خوشه بندی تجمیعی 0.80 نسبت به الگوریتم خوشه بندیK-meansعادی ( 0.75 )، بیشتر است

لینک کمکی