فایل رایگان بررسي الگوي مصرف کاربران خانگي تحت تاثير توام منابع ذخيره ساز حرارتي و برنامه هاي پاسخگويي تقاضا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي الگوي مصرف کاربران خانگي تحت تاثير توام منابع ذخيره ساز حرارتي و برنامه هاي پاسخگويي تقاضا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مدیریت بار راه حل موثری جهت تغییر شکل منحنی بارمصرف کننده می باشد. عدم یکنواختی مصرف برق در ساعات مختلف شبانه روز، باعث میشود تا بخشی از ظرفیت تجهیزات نصب شده در ساعات کم بارشبکه بدون استفاده بمانند . لذا جابجایی مصرف برق از ساعات پیک که تولیدبرق گرانتر است به ساعاتی که تولید برق ارزانتر است، از اهداف اصلی مدیریت بار و مصرف برق خواهد بود . این مقاله با هدف کاهش میزان پیک بار و بهینه سازی هزینه تامین انرژی لازم برای مصرف کننده ارایه شده است. مدلهابرروی منحنی بار مشترکین خانگی شبکه خراسان شبیه سازی شده است.ابتدا به بررسی رفتار آنها با توجه به تعرفه های زمانی در طول سال پرداختهشده است و سپس با روش مینیمم کردن هزینه های مشتری و با توجه به تقاضای سرمایشی وگرمایشی به تعیین ظرفیت و عملکرد بهینه برای سیستم ذخیره ساز حرارتی مورد نیاز مشتری و همچنین تعیین انرژی الکتریکی ذخیرهشده می پردازیم و در نهایت کارکرد همزمان سیستم ذخیره ساز بهمراه برنامه های پاسخگویی بار، تغییرات قیمتی و جریمه و پاداشهای پرداختی به مشتریان، تلاش در جهت کاهش میزان پیک بار وکاهش هزینه های مصرف کننده را به خوبی نشان میدهد

لینک کمکی