فایل رایگان بررسي همکاري بين فيلتر اکتيو موازي و سلول خورشيدي با بکارگيري کنترلر هيسترزيس جهت کاهش هارمونيک ها و جبران توان راکتيو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي همکاري بين فيلتر اکتيو موازي و سلول خورشيدي با بکارگيري کنترلر هيسترزيس جهت کاهش هارمونيک ها و جبران توان راکتيو :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر رشد روزافزون استفاده از بارهای غیرخطی باعث ایجاد چالشهایی در زمینه هارمونیکها، مصرف توان راکتیو و ضریب توان شده است. در این مقاله آنالیز و شبیه سازی ناشی از تعامل یک فیلتر اکتیو موازی و سلول خورشیدی به منظور کاهش هارمونیکهای جریان و جبران توان راکتیو ارائه شده است. در این مطالعه برای تعیین جریانهای رفرنس فیلتر اکتیو از تئوری توان لحظه ای و برای تولید جریان های کلیدزنی از کنترلر هیسترزیس استفاده شده است. شبیه سازی به کمک نرم افزار SIMULINK/MATLAB انجام شده است. نتایج این شبیه سازی، کارایی و دقت روش به کار برده شده را برای جبران توان راکتیو و کاهش هارمونیکهای شکل موج جریان منبع را نشان میدهد.

لینک کمکی