فایل رایگان پياده سازي سيستم فازي کاهش رنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پياده سازي سيستم فازي کاهش رنگ :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در عصر امروزی انسانها، مناظر و سایر اشیاء مکررا در معرض دید دوربینهای تصویربرداری دیجیتال قرار میگیرند. با پیشرفت فنآوری دیجیتال و نیز رشد نرم افزارهای ویرایش تصویر به واسطه ی تکامل شیوه های پردازش تصویر، میزان اعتماد افراد، سازمانهای حکومتی، دادگاهی، علمی، رسانه های خبری و غیره به اصالت تصاویر کاسته شده است. در این مقاله به کمک پردازش هوشمند تصاویر سامانهای برای انطباق تصاویر رنگ واقعی به تصویر 6 رنگ طراحی خواهد گردید. این سامانه با استفاده از نرم افزار متلب 1 از الگوریتم هایی جهت کاهش رنگ تصاویر بر مبنای منطق فازی بهره می-گیرد. با ترکیب الگوریتم کاهش رنگ و منطق فازی توانستیم تصویر را به گونهای که بسیار نزدیک به تصویر اصلی است کاهش رنگ دهیم.

لینک کمکی