فایل رایگان جايابي ماشين هاي مجازي در فضاي ابر جهت بهبود مصرف انرژي و اتلاف منابع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايابي ماشين هاي مجازي در فضاي ابر جهت بهبود مصرف انرژي و اتلاف منابع :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مجازی سازی و استفاده از ماشین های مجازی اساس تکنولوژی پردازش ابری است. ماشین های مجازی پس از جایابی، بر روی ماشین های فیزیکی منتخب اجرا می شوند. منظور از جایابی ، انتخاب میزبان مناسب برای ماشین های مجازی موجود است. ج ایابی ماشین های مجازی در میزان مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفتن منابع در بسترهای سخت افزاری، نقش اساسی دارد. از طرفی، توسعه ی روزافزون سیستم های ابری فرآیند جایابی ماشین های مجازی را پیچیده تر ساخته است. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن دو هدف کاهش مصرف انرژی و کاهش اتلاف منابع، جایابی کارا ارائه شده است. در روش پیشنهادی، ضمن استفاده از روش متداول تبدیل مساله ج ایابی به مساله ی بهینه سازی، روند تولید جواب های جدید و بررسی فضای جستجو هدفمند شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، انتخاب روش مد نظر در حل مساله ج ایابی ماشین های مجازی، با معرفی و استفاده از دو اپراتور، همراه با موفقیت بوده و الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتمPSO پاسخ های قابل قبولی را ارائه می کند

لینک کمکی