فایل رایگان جنبه هاي اقتصادي اينترنت اشياء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جنبه هاي اقتصادي اينترنت اشياء :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

اینترنت اشیاء IoT دنیایی از اشیاء ناهمگون است که علاوه بر ویژگیهای فیزیکی و مجازی، هویت نیز دارند. گزارش 2015 موسسه تحقیقات تکنولوژی گارتنر بیان میکند که در 2 تا 5 سال آینده اینترنت اشیا به عنوان یکی از تکنولوژیهای نوظهور به قله تکنولوژیکی خود خواهد رسید. همچنین، براساس نتایج موفقیت آمیز توسعه صنعت اینترنت اشیاء در کشورهای پیشرو (آمریکا، چین، کره جنوبی وکشورهای عضو اتحادیه اروپا)، میتوان مشاهده نمود که کاربردهای این صنعت در کشورهای مختلف در حال ازدیاد است و توسعه این صنعت باعث ایجاد موج جدید نوآوری در اقتصاد و کسب وکارهای این کشورها شده است. لذا در این مقاله با توجه به مطالعات سایر کشورها به شناسایی ویژگیها و فایل رایگان جنبه هاي اقتصادي اينترنت اشياء پرداخته شده است. ابتدا با مفهوم اینترنت اشیا آشنا می شویم سپس تاثیر آن برجنبه های گوناگون زندگی و نحوه ارزش آفرینی آن بحث میشود. در ادامه پیامدهای اینترنت اشیا و مراحل تکامل و تبعات آن بررسی می شود. و در انتها مدلها و نظریه های مطرح شده تحلیل و جمع بندی می گردند.

لینک کمکی