فایل رایگان طراحي بهينه سيستم هاي ذخيره کننده انرژي در بهره برداري روزانه ريزشبکه ها در حضورنيروگاه بادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي بهينه سيستم هاي ذخيره کننده انرژي در بهره برداري روزانه ريزشبکه ها در حضورنيروگاه بادي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

سیستمهای ذخیره کننده انرژی در کنار قابلیت های فراوانی که دارند، فناوریهای گرانقیمتی هستند. بنابراین، هنگام بکارگیری آنان در شبکه میبایست ملاحظات اقتصادی آن را نیز در نظر گرفت. در این مقاله روشی ارائه شده است که با استفاده از آن میتوان مکان و ظرفیت بهینه ذخیره کننده هارا با در نظر گرفتن جنبه های فنی و اقتصادی بطور همزمان تعیین کرد. اهداف فنی شامل بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات و اهداف اقتصادی شامل کاهش هزینه های سرمایه گذاری، بهره برداری و تعمیرات مربوط به سیستم ذخیره کننده است. مساله بهینه سازی فوق با دو الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم زدحام ذرات (PSO) با در نظر گرفتن عملکرد ایمن حل شده است. عملکرد ایمن با تحقق قیود امنیتی مانند ولتاژ و قیدهای در نظر گرفته شده برای سیستم ذخیره کننده مانند قیود ظرفیت ، انرژی ذخیره شده و توان خروجی تضمین میشود. منبع تولید پراکنده استفاده شده در این طرح ، توربین بادی است و خروجی هر توربین با یک مدل خطی وابسته به سرعت باد تعیین میشود. روش پیشنهادی برروی شبکه 33 باسه IEEE اجرا شده است. نتایج حاصله کارآیی و توانمندی روش پیشنهادی رانشان میدهد.

لینک کمکی