فایل رایگان شاخص هاي کلان سنجش و پايش نگهداري و تعمييرات به کمک تحليل فازي مطالعه موردي: شرکت اشنايدر الکتريک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شاخص هاي کلان سنجش و پايش نگهداري و تعمييرات به کمک تحليل فازي مطالعه موردي: شرکت اشنايدر الکتريک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

با روند رو به رشد تجهیزات صنعتی و پیچیدگی مکانیزم عملکرد آنها اهمیت مدیریت این دارایی های فیزیکی در سازمان ها محسوس تر شده است. عدم مدیریت صحیح واحد نگهداری و تعمیرات که ناشی از نبودن تاکتیک های چند جانبه و موثر در زمینه نت است پیامد هایی نظیر افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات، عدم تحویل به موقع محصول به مشتری، آلودگی های زیست محیطی و... را در بر دارد.نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) فرآیندی با استراتژی های چندگانه است که بدنبال یافتن علل خرابی هایی است که منجر به از کار افتادگی وظیفه ای هر دارایی فیزیکی در شرایط عملیاتی می شود.در طول دوره تکاملی علم نگهداری و تعمیرات شاخص های فراوانی برای ارزیابی عملکرد این واحد توسط موسسات و استاندارد های مختلف تعریف شده است.پس از بررسی های انجام شده این نتیجه حاصل شد که در استاندارد اروپایی EN15341، کلیه شاخص های کلیدی عملکرد نت به صورت دسته بندی شده و جامع گنجانده شده است.بدون شک برآورد هریک از این شاخص ها به تنهایی نمی تواند نشان دهنده وضعیت کلی نت در بازه زمانی معین باشد،بنابر این در پژوهش حاضر با بکارگیری روش ترکیبی دیمتل فازی ، تحلیل شبکه ای فازی و روش آراء خبرگان شاخص های استاندارد EN15341 تجزیه و تحلیل و وزن دهی شد، سپس با استفاده از روش تلفیق حسابی شاخص کلان طراحی گردید و در شرکت اشنایدر الکتریک برای یک دوره محاسبه شد تا مدیران با اندازه گیری این شاخص کلان در دوره های آتی قادر به سنجش کلی واحد نت در گذشت زمان باشند و راه کارهای لازم جهت بهبود وضعیت را ارائه دهند.

لینک کمکی