فایل رایگان شبيه سازي عددي جريان سيال و انحلال يک سيلندر دايره اي شکل ساکن درون کانال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي عددي جريان سيال و انحلال يک سيلندر دايره اي شکل ساکن درون کانال :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

انتقال جرم و جریان سیال در درون کانالی همراه با سیلندر ساکن به دلیل کاربرد ها ی فراوان به صورت گسترده مورد بررسی قرار گرفته است . حرکت سیال درون کانال پدیده ای است که در طبیعت وصنعت رخ می دهد-. در این مطالعه یک شبیه سازیCFD برای مطالعه جریان سیال تراکم ناپذیر و انتقال جرم از سیلندر ساکن درون کانالی با دیواره های ساکن با استفاده از نرم افزار فلوئنت با مدل Specis استفاده شده است . معادلات پیوستگی ، مومنتوم ، انتقال جرم ، جریان آشفته کی_اپسیلون استاندارد حل شدند و از الگوریتم سیمپل برای کوپل سرعت وفشار استفاده شده است . وذکر این نکته ضروری است که برای جریان سیال از مدل کی_اپسیلون استاندارد استفاده شده است . و به بررسی عدد بدون بعد اشمیت بر زمان انحلال ، دبی جرمی و عدد شروود پرداخته شده است همچنین اثر نفوذ پذیری جرمی نیز بر انحلال بررسی شده است . و نتایج با شروود جرمی حاصل از معادله(5) مقایسه شده است . توافق خوبی بین شروود حاصل از شبیه سازی طبق معادله (4) و شروود حاصل از معادله (5) مشاهده شده است .

لینک کمکی