فایل رایگان کاربردها و چالش هاي مورد بحث در اينترنت اشيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربردها و چالش هاي مورد بحث در اينترنت اشيا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در بحث اینترنت اشیا، اشیا قادر هستند اطلاعات خود را با هم و یا با انسان ها به کمک ابزارهای ارتباطی به اشتراک بگذارند و نوع جدیدی از قابلیت ها، برنامه های کاربردی و خدمات ارتباطی را ارائه دهند. در اینترنت اشیا تمامی اشیا قابلیت آدرس دهی و در نتیجه قابلیت کنترل پذیری دارند. اینترنت اشیا، نوآوری آینده در زمینه تکنولوژیهای بیسیم محسوب میشود و در بسیاری از زمینه ها دارای کاربرد است. در این مقاله ابتدا اینترنت اشیا را از دیدگاههای مختلف بررسی کرده و سپس کاربردهای آن را در زمینه ها و حوزه های گوناگون معرفی میکنیم و در ادامه مهمترین کاربردها و چالشهای مورد بحث در مورد اینترنت اشیا می پردازیم

لینک کمکی