فایل رایگان بازشناسي الگوهاي معماري مسکوني شهر سبزوار در دوره پهلوي اول (مطالعه موردي خانه پارسي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازشناسي الگوهاي معماري مسکوني شهر سبزوار در دوره پهلوي اول (مطالعه موردي خانه پارسي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

معماری مسکونی یکی از مهم ترین موضوعات در حیطه معماری ایرانی به شمار میرود. شهر سبزوار از جمله شهرهای ارزشمندی است که بافت تاریخی و محلات قدیمی خود را تا حدودی حفظ کرده است و مهم ترین عنصر معماری این محلات را نیز خانه ها تشکیل می دهند. اما متاسفانه طی چند سال اخیر شاهد تخریب و از دست رفتن همین خانه های ارزشمند بدلیل عدم ثبت بنا در فهرست آثار ملی توسط صاحبان این بناها هستیم. خانه پارسی واقع در محله کلاه فرنگی مطعلق به دوره ی پهلوی اول است که از جمله بناهای در خطر تخریب است، که از منظر ویژگی های معماری، هنرهای کاربردی و سازه های طاقی به کار رفته در آن، نمونه ارزشمندی به شمار می آید. به همین منظور نگارندگان در پژوهش پیش رو با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و مشاهده و بررسی میدانی سعی در بازشناسی و بازخوانی الگوهای معماری مسکونی و همچنین احیای هویت این بنا ها در شهر سبزوار در عصر پهلوی اول را دارند که خانه پارسی نمونه ی مناسبی برای مطالعه به شمار می آید. نتیجه بررسی بیانگر آن است که خانه پارسی همزمان با تحولات اجتماعی در مرحله گذر از الگوی درونگرا به الگوی برونگرا قرار دارد.

لینک کمکی