فایل رایگان بررسي تطبيقي پوشاک زنان اشکاني و ساساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي پوشاک زنان اشکاني و ساساني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در زمان اشکانی پادشاهی وسیعی ایجاد شد. بسیاری از آثار و مدارک هنری این دوره در قلمرو ساسانیان بود که نابود شده است. به دلیل عدم وجود تصویر زنان در حجاری های این دوره پژوهش در مورد پوشاک زنان این دوره مشکل می باشد، اما با توجه به آثار به دست آمده اندک در این دوره که بیشتر نوع پوشش زنان درباری را نشان می دهند، می توانیم پوشاک زنان جامعه ایران را در این دوره مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین، گشاد و پر چین و آستین دار بوده است. پیراهن دیگری نیز داشتند که آن را روی پیراهن اولی می پوشیدند و در زیر سینه با بندی آن را جمع می کردند، که قد آن نسبت به اولی کوتاه تر بود. آنها کفش های ساده مردان اشکانی را به پا می کردند. همچنین از چادر استفاده می نمودند که گاهی به صورت یقه چین خورده به دور گردن زنان دیده می شود. ساسانیان از حدود 249 میلادی بر ایران حکومت کردند. مدارکی هست که نشان می دهد ساسانیان از برخی لباسهای معمول اشکانیان استفاده می کردند. به گفته محققان دوره ساسانی، از لحاظ پوشاک و پارچه از دوره های استثنایی تاریخ ایران است. لباس زنان ساسانی را عموما پیراهن یکدست، بلند و پرچین تشکیل می داد. که گاهی با نواری در زیر سینه یا کمی پایین تر جمع می کردند و می بستند. گاهی نیز قسمت انتهایی دامن را به وسیلهی پارچه ای اضافی و پرچین می دوختند. آنها شلوار و کفش مردان را به پا می کردند و از چادر گشاد و پر چین و جواهرات استفاده می کردند

لینک کمکی