فایل رایگان بررسي سه مناره مهم خراسان در دوره سلجوقي به لحاظ تکنيک ساخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي سه مناره مهم خراسان در دوره سلجوقي به لحاظ تکنيک ساخت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ساخت هر بنای معماری به دلیل ویژگی های کاربردی و شرایط اجتماعی زمانه در دوره های مختلف رواج می یابد. میل و مناره از جمله سازه های کاربردیست، که در ابتدای امر از میل برای راهنمای مسیرها و راهها و جاده ها استفاده می کردند اما در دوره های بعد کاربرد آن تغییر یافت. بعد از ورود اسلام به ایران و ساخت و گسترش مساجد برای اینکه مساجد از پس منازل مسکونی و ساختمان های متعدد مشخص گردد و شکوه و عظمت الهی را خاطر نشان ساخته و بنده گان الهی و بی پناهان به سمت حریم امن الهی سوق دهد از مناره بهره گرفتند. اما در دوره سلجوقی که دوره شکوفایی هنر اسلامی بود هنر معماری هم از این قاعده مستثنی نبود وضمن استفاده از سبکهای بکار رفته در ادوار پیشین و الگو گرفتن از آنها تغییراتی در سبک تزیین و ساخت مناره ایجاد کردند که این تغییرات را در سه مناره مهم این دوره از جمله مناره کرات ,برج علی آباد کاشمر ومناره فیروز آباد می توان مشاهده کرد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و به اعتبار بررسی میدانی به انجام رسیده است. ضمن معرفی سبک های بکار رفته در تزیینات و ساخت مناره های این دوره به تغییر و تحولات معماری مناره ها در این دوره می پردازد و امیدوار است در شناخت تو اوری های به وجود آمده در این دوره موثر واقع گردد

لینک کمکی