فایل رایگان بررسي معماري محوطه اي منسوب به دوره ماد در آناتولي (کرکنس داغ)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي معماري محوطه اي منسوب به دوره ماد در آناتولي (کرکنس داغ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پادشاهی ماد توسط شخصی بنام دیاکو در سال 708 ق.م تشکیل شد. اوج قدرت این دولت در دوره سلطنت هوخشتره بود او امپراتوری آشور را از صحنه خارج کرد سپس به سکاها که به قلمرو مادها تاخته بودند لشکرکشی کرد و در تعقیب آن ها به آناتولی تاخت و به مرزهای پادشاهی لیدیه رسید اما بعد از مدتی میان این دو دولت صلح حاصل شد و مرزهای غربی مادها تا کاپادوکیه تثبیت شد. محوطه کرکس داغ یکی از محوطه های مهم عصر آهن متاخر (III) در آناتولی مرکزی است که در جنوب شرقی استان بوزقات ترکیه قرار دارد. ج .د سامرز در اولین فصل حفاری این محوطه شهر مکشوفه را با پتریای مادی که هرودوت به آن شاره کرده، مطابقت نموده است. اما بعدها در نتیجه فعالیت ها و تحقیقات باستان شناسی ثابت شد که این شهر متعلق به فریگی ها است. هدف از این پژوهش بررسی معماری این محوطه و مقایسه آن با سایر محوطه های مادی جهت ثابت نمودن حضور مادها در این منطقه است روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و بر پایه مقایسه تطبیقی است. نتایج حاصل از بررسی معماری این محوطه بویژه تالار ستون دار آن و همچنین مقایسه این محوطه با محوطه های مادی فریگی بودن آن را ثابت می کند. اما استفاده از دو ردیف ستون در تالارهای ستون دار این محوطه که تاکنون در این منطقه دیده نشده نشان دهنده حضور مادی ها در این منطقه است

لینک کمکی