فایل رایگان بررسي مهمترين مشکلات مديريتي و توليدي فرش دست بافت استان ايلام در سه دهه ي اخير بر اساس ديدگاه بافندگان، کارشناسان مرتبط با صنعت فرش، کارگاه داران، بازرگانان و تجار فرش دست بافت اين استان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مهمترين مشکلات مديريتي و توليدي فرش دست بافت استان ايلام در سه دهه ي اخير بر اساس ديدگاه بافندگان، کارشناسان مرتبط با صنعت فرش، کارگاه داران، بازرگانان و تجار فرش دست بافت اين استان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

فرش دست بافت و گلیم نقش برجسته استان ایلام می تواند بهترین معرف برای شناساندن فرهنگ ملی باشد، چرا که نقش ها و طرح های فرش و گلیم نقش برجسته استان ایلام نشات گرفته از فرهنگ، آداب، رسوم و عقاید مردمان این خطه است و در نوع خود کم نظیر است. در گذشته فرش بافی در استان ایلام رونق فراوانی داشته است، که بیشتر در میان مردم جنبه خود مصرفی داشته و زینت بخش خانه های این منطقه بوده است. کشف حقیقت، افزایش دانش و توضیح پدیدهها از جمله اهداف اساسی هر تحقیق علمی می باشد. تحقیق در علوم کاربردی بخصوص در زمینه مشکلات مدیریتی و تولید فرش دست بافت در حوزه تاریخ هنر جهان اسلام جای دارد و هدف آن نیز کشف اصول کلی یا تفسیر رفتاری بافندگان فرش، کارشناسان فرش، مدیران کارگاههای تولیدی فرش دست بافت، تجار و بازاریابان فرش است که از آن برای تبیین، کنترل و پیش بینی در روند کاری این هنر از گذشته های دور تاکنون به شمار می رود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که ضمن بررسی منابع و اطلاعات موجود در زمینه ی فرش دست بافت و طراحی و تهیه پرسشنامه های استاندارد، به بررسی این مشکلات از دیدگاه مدیران کارگاههای فرش، کارشناسان فرش، بافنده ها، بازرگانان و تجار فرش دست بافت پراخته می شود و سعی شده که این مشکلات تا حد امکان شناخته شوند و در نتیجه در جهت رفع آنها اقدامات اساسی صورت گیرد.

لینک کمکی