فایل رایگان بررسي نمود سبک رئاليسم در نقوش آثار فلزي دوره ناصرالدين شاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نمود سبک رئاليسم در نقوش آثار فلزي دوره ناصرالدين شاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در دوره قاجار ما شاهد توجه به غرب هستیم در این بین غرب نیز شاهد جنبش هایی است که منجر به تولد سبکهای مختلف می شود. حال این مقاله سعی دارد به صورت کیفی تاثیر سبک رئالیسم را در نقوش آثار فلزی ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق از لحاظ کاربرد بنیادی بوده و سعی دارد با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که در دوره ای که ایران تمایل شدیدی به غرب دارد سبک رئالیسم چه تاثیراتی را بر روی نقوش آثار فلزی این دوره گذاشته است

لینک کمکی