فایل رایگان بررسي و مطالعه باستان شناسانه آرامگاه برجي حبقوق نبي تويسرکان، استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و مطالعه باستان شناسانه آرامگاه برجي حبقوق نبي تويسرکان، استان همدان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مزارات و آرامگاه ها از دیرباز نقش و جایگاه والایی هم در جامعه ایرانی و هم در تاریخ معماری این سرزمین داشته اند. در واقع یکی از مهم ترین بناهای بازمانده از دوران مختلف اسلامی به خصوص در ایران، پس از مساجد، آرامگاه ها می باشند. گونه و فرم خاصی از بناهای آرامگاهی، مقابر برجی یا همان برج مقبره ها است. در استان همدان در غرب کشور نیز، چندین نمونه از این نوع بناها وجود دارد. آرامگاه برجی موسوم به حبقوق در شهر تویسرکان، یک نمونه از شاخص ترین مقابر و یادمان های تدفینی در ایران است. این بنا طبق اعتقادات یهودیان، مدفن و مزار یکی از پیامبران بنی اسراییل موسوم به حبقوق نبی است که به همین دلیل برای یهودیان از اهمیت و منزلت فراوانی برخوردار است. یادمان مذکور تاکنون آن چنان که باید، از دیدگاههای مختلف باستان شناختی، مزارشناسی و معماری مطالعه و تحلیل نشده است. نگارنده در این مقاله سعی کرده با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی، اولا صحت و سقم ادعای یهودیان در باب دفن حبقوق، پیامبر بنی اسراییل در تویسرکان و در مزار مزبور را بررسی و سپس با مطالعات تطبیقی و مقایسه ای، تاریخ و دوره ساخت این یادمان را مشخص کند

لینک کمکی