فایل رایگان تجزيه و تحليل فرم، محتوا و بازسازي معماري آغاز ايلامي بر اساس مهرها و اثر مهرها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجزيه و تحليل فرم، محتوا و بازسازي معماري آغاز ايلامي بر اساس مهرها و اثر مهرها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

دوره آغاز ایلامی یکی از دوره های فرهنگی کمتر شناخته شده در باستان شناسی ایلام است. متاسفانه شناخت بسیاری کمی از معماری این دوره در مراکز و مناطق اصلی آن از جمله جنوب غرب ایران به دلیل از بین رفتن بسیاری از بافت معماری در کاوشهای غیر استاندارد و همچنین مصالح مورد استفاده که بیشتر گل و خشت بوده است، وجود دارد. اما بر اساس نقش مایه های مهرها و اثر مهرها می توان اطلاعاتی درباره انواع معماری این دوره نشان داد و از آنجایی که بازسازی و تجزیه و تحلیل فرم و محتوای معماری می تواند نقش تعین کننده در شناخت رتبه بندی اجتماعی، اداری - اقتصادی و سیاسی این دوره فرهنگی داشته باشد دارای اهمیت زیادی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر فایل رایگان تجزيه و تحليل فرم، محتوا و بازسازي معماري آغاز ايلامي بر اساس مهرها و اثر مهرها به عنوان یکی از داده های مهم باستان شناسی می باشد. روش این پژوهش، بر مبنای روش کتابخانه ای است. بر این اساس با توجه به تجزیه و تحلیل نقش مایه های مهرها معماری دوره آغاز ایلامی را می توان به معماری ساده و پیشرفته و از لحاظ نوع ساختمانی به چهار نوع معماری مسکونی، آیینی، اداری - صنعتی و سازه های ذخیره سازی طبقه بندی کرد

لینک کمکی