فایل رایگان تحليل کارکرد ادبيات در نگارگري با تاکيد بر نگارهي هارون الرشيد در حمام اثر کمال الدين بهزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل کارکرد ادبيات در نگارگري با تاکيد بر نگارهي هارون الرشيد در حمام اثر کمال الدين بهزاد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

از ویژگی های نقاشی ایرانی در سده های پس از استقرار اسلام در این سرزمین پیوستگی آن با ادبیات فارسی است. نقاشی ایرانی با بهره جویی از مضامین متون ادبی، اشخاص و صحنه های گوناگون داستان ها را به تصویر می کشد و سخن شاعر یا نویسنده را به زبان خط و رنگ مجسم می کند. با این حال، کار او چیزی بیش از مصورسازی در معنای متعارف آن است. برای دستیابی به در کی جامع از نگاره ها، باید از مفاهیم ادبی مدد جست و از دیگر سو، نگارگر نیز به مفاهیم و داستان تجسم و عینیت می بخشد. یکی از هنرمندانی که به خوبی این رابطه را در آثارش به وجود آورده، کمال الدین بهزاد است. در این پژوهش نگاره هارون الرشید در حمام اثر کمال الدین بهزاد و متن داستان نظامی گنجوی در مخزن الاسرار بررسی می شود. نتیجه آن که کمال الدین بهزاد علاوه بر تاثیر پذیری و وفاداری به متن، همواره در تلاش برای رسیدن به استقلال و خلق جهان ذهنی مستقل از متن ادبی نیز بوده است. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی ارتباط ادبیات و آثار کمال الدین بهزاد با تاکید بر نگاره هارون الرشد در حمام انجام شده است

لینک کمکی