فایل رایگان شناسايي اصول برنامه ريزي توسعه حمل و نقل محور TOD در سطح محلات شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي اصول برنامه ريزي توسعه حمل و نقل محور TOD در سطح محلات شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

توسعه شهر و حمل و نقل شهری همواره بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند و در صورت هماهنگی می تواند موجب پویایی و افزایش کیفیت نواحی شهری گردد. توسعه حمل و نقل محور به عنوان الگویی برای توسعه شهرها مطرح گردیده است؛ با توسعه متراکم و ترکیب کاربری ها اطراف ایستگاه ها به درونی شدن سفرها کمک می کند و با ایجاد راه های دسترسی فراوان و مسیرهای دوچرخه و پیاده سعی در کاهش استفاده خودروی شخصی می نماید. این الگو منجر به مدییت زمین، کاهش آلودگی هوا و سلامت شهروندان می شود. ایستگاه اتوبوس BRT محله شهری که با وجود اراضی مستعد توسعه در اطراف آن وجود مراکز تجاری و ا داری و خدماتی به صورت مختلط می توان محرک خوبی برای اجرای این نوع توسعه می باشد. لذا این مقاله می کوشد تا هدافی را دنبال کند که مهمترین آن شناسایی اصول برنامه ریزی توسعه حمل و نق محور TOD در سطح محلات شهری است و به کشف مزایا و ویژگی هایی آنها با روش تحقیق تحلیل محتوا، در آخر به اصول برنامه ریزی توسعه حمل و نقل محور در محلات شهری و نتایج آن می پردازد.

لینک کمکی