فایل رایگان مطالعه تطبيقي ساختار نظام آموزش ابتدايي ايران و سوئيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تطبيقي ساختار نظام آموزش ابتدايي ايران و سوئيس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه یکی از راه های پیشرفت آموزش و پرورش در هر جامعه ای آشنایی با نقاط قوت و ضعف ساختار آموزشی کشور های دیگر است و بهره مندی از راهکارهای دیگر کشورها برای توسعه و ارتقا جامعه می باشد. در راستای این سیاست، شناسایی ویژگی های آموزش و پرورش کارا و اثر بخش از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی نظام آموزش ابتدایی ایران و سوئیس می باشد. روش به کار برده شده در این مقاله مروری ساده است. یافته ها نشان می دهد در ایران وزارت آموزش وپرورش وجود دارد ولی کشور سوئیس بر خلاف کشور ایران فاقد وزارت آموزش و پرورش می باشد و تعلیم تربیت عمومی در هر ایالت بر عهده همان ایالت است و هر ایالت برای خودش ساختار اموزشی متفاوتی سازماندهی شده است . ارزیابی در بیشتر مناطق سوئیس با استفاده از اعمال نمرات انجام می شود اما در ایران برای شش ساله دوره ابتدایی به صورت کیفی و سپس به صورت کمی است. ارزیابی درسی در سوئیس 3 بار در سال و در ایران 2 بار در سال می باشد. نتیجه اینکه سازماندهی آموزش و پرورش در ایران به صورت متمرکز بوده ولی در سوئیس به صورت غیر متمرکز می باشد.

لینک کمکی