فایل رایگان نقش گردشگري در کارکرد هاي اقتصادي و توسعه پايدار سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش گردشگري در کارکرد هاي اقتصادي و توسعه پايدار سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

گردشگری جایگاه خاصی را در اقتصاد کشورها به خود اختصاص داده است و نقش فعال و می ری را در ارتقای ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، به خصوص در کشورهای توسعه یافته بازی می کن بسیاری از برنامه ریزان توسعه، از توسعه صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پای ار یاد می کنن که می توان با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و تهدید ها، نقاط قوت و ضعف، نقش مودری توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای داشته باشد. یکی از نتایج مهم توسعه این بخش، تاثیر آن بر تغییرات درآمدی و توزیع درآمد در بین مناطق و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن می باشد. در این مقاله به بررسی ویژگی های گردشگری و قابلیت های آن در استان سیستان می پردازیم و نقش آن و کارکردهای اقتصادی آن را در توسعه پایدار این منطقه بیان می کنیم.

لینک کمکی