فایل رایگان واکاوي عوامل و عوارض پديده فرار مالياتي دراقتصاد ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي عوامل و عوارض پديده فرار مالياتي دراقتصاد ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

واژه فرار مالیاتی ( Tax evasion ) به هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک شرکت به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود ، تعبیر میگردد. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیرقانونی اتخاذ شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار میرود و به این معنی است که مودی کمتر از میزانی که قانونا موظف است پرداخت نماید. عمدهترین زمینه پیدایش فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بوده و معمولا مالیات هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می گردند دارای پایه های کمتر و نرخ های بالاتری هستند اینگونه مالیات ها قابلیت فرار فراوانی در خود نهفته دارند. فرار مالیاتی همانند جرم ، پدیده ای چند وجهی است و دلایل گوناگونی دارد و به طور معمول علل و عوامل مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را برای آن بر می شمارند . هدف اصلی این مقاله واکاوی عوامل و عوارض پدیده فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است.

لینک کمکی