فایل رایگان واکاوي و تبيين نظريه منطقه الفراغ شهيد صدر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي و تبيين نظريه منطقه الفراغ شهيد صدر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 3

چکیده مقاله:

اسلام که همیشه به عنوان دینی جامع و کامل که در بردارنده تمام نیازهای بشر در تمام اعصار، از آن یاد می شود، در برخورد با مساله ولایت و حکومت نیز با استفاده از روش های خویش به این نیاز بشر هم پاسخگو بوده است. ولایت فقیه که در نظر اکثریت علما اعتباری عقلایی می باشد، روشی است که به منظور اداره جامعه، در نظر گرفته شده است. حال با توجه به مقتضیات زمان و تغییر نیازها همواره مسائلی در هر عصر مطرح می گردد که حکومت اسلامی بایستی قادر به حل آن مسائل گردد. باز هم اسلام با دسته بندی احکام به ثابت و متغیر امکان برطرف کردن این مسائل را فراهم آورده است. چرا که ولی امر با توجه به و مقتضیات زمام و شرایط خاص زندگی اجتماعی و در نظر گرفتن مصالح جامعه این اختیار را دار که بتواند در حوزه احکام متغیر تغییراتی انجام دهد که باعث ایجاد آرامش در جامعه گردد. منطقه الفراغ نیز دقیقا در حوزه احکام متغیر وارد می گردد. که طبق فرموده شهید صدر در منطقه ای از احکام که حکم در آن غیر الزامی است، ولی امر جامعه اسلامی می تواند حکم را براساس مصالح جامعه به الزامی تغییر دهد. حال این اثر پژوهشی در نظر دارد به تبیین دقیق مفهوم منطقه الفراغ شهید صدر و واکاوی عناصر پنهان موجود در این نظریه بپردازد.

لینک کمکی