فایل رایگان وامعنايي مفهوم استکبار درعرصه فرهنگ قرآني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان وامعنايي مفهوم استکبار درعرصه فرهنگ قرآني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

نخستین صفت از صفات رذیله که در داستان انبیا و آغار آفرینش انسان به چشم مى خورد و به اذعان بسیارى از علماى اخلاق، ریشه تمام بدبختی ها و صفات زشت انسانى است، استکبار مى باشد. امروزه نیز بلاى بزرگ بشریت همین استکبار است و زشتى آن از بدیهیات مى باشد. در واقع، بخش مهمى از مسئله حقوق بشر که به وسیله جمعى از متفکران غیر مذهبى تنظیم شده، ناظر به مسئله مبارزه با استکبار است; هر چند در عمل گاه نتیجه معکوس مى دهد. این نوشتار تحت عنوان: جستاری درمفهوم استکبار در گستره ی فرهنگ قرآنی درصدد است ضمن بیان و بررسی مفهوم استکبار، انواع و گونه های استکبار، عوامل ایجاد استکبار، شاخصه های مستکبران، پیامدها، شیوه های مبارزه با فرهنگ استکباری را بیان نماید.. بر اساس تعالیم قرآنی خروج از مدار توحید و حرکت در مسیر شیطان ، مبنای اصلی ورود به فرهنگ استکباری است و ،مال و مقام و منصب حتی بعضا علم و عبادت از ابزارهای زمینه ساز استکبارند. همچنین علاوه بر این صنعت و پیشرفت انسان امروز و هر آنچه انسان را به عصیان و تکبر سوق می دهد علت اصلی ظهور استکبار و بد اخلاقی های فردی و اجتماعی در این حوزه محسوب می شود. با این بیان نتیجه می گیریم که استکبار یک آفت اخلاقی است که زمینه های انحطاط انسان را همچون شیطان فراهم می سازد هر چند با نگاه موسع می توان گفت استکبار امروزه مصادیق دیگری همچون عرفان های نو ظهور و قدرت های سلطه طلب نیز دارد . نوشتار حاضر براساس روش بنیادین و کتابخانه ای به شیوه ی اسنادی و مبتنی بر متون دینی و اخلاقی با محوریت قرآن کریم تدوین یافته است.

لینک کمکی