فایل رایگان هويت و کليشه هاي جنسيتي زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان هويت و کليشه هاي جنسيتي زنان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی فایل رایگان هويت و کليشه هاي جنسيتي زنان پرداخت. هویت بخش مهمی از وجود هر انسانی است و جنسیت افراد در کسب هویت تاثیر بسزایی دارد. شرایط ساختاری جوامع نگاه متفاوتی به جنسیت زنان دارد و موجب شکل گیری کلیشه های جنسیتی در ذهن افراد می گردد. روش تحقیق کیفی و اسنادی بود. نتایج نشان داد: برابری جنسیتی زمانی حاصل می شود که توزیع قدرت، استقلال مالی، دسترسی مشابه به آموزش و بهداشت، فرصت های پیشرفت و شکوفایی استعدادها و مسئولیت خانه و فرزندان بین زن و مرد تقسیم شده باشد.

لینک کمکی