فایل رایگان اثرات منفي بازي هاي رايانه اي بر جسم و روان کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثرات منفي بازي هاي رايانه اي بر جسم و روان کودکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش نمایان کردن تاثیرات منفی بازی های رایانه ای بر کودکان و صدماتی که از جنبه های جسمانی و روانی در آنها به وجود می آورد است. روش به کار رفته در این پژوهش تلفیقی از مطالعه ی منابع کتابخانه ای، پایانامه ای و تجزیه و تحلیل مطالب بدست آمده است. یافته های بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد امروزه بازی های رایانه ای به عنوان عمده سرگرمی کودکان توانسته آنها را شیفته ی خود سازد و مدت زمانی طولانی آنها را مشغول به اینگونه بازی ها کند که اثرات منفی و مخربی در بعد جسمانی و روانی کودکان ایجاد می کند.که در متن اصلی مقاله به تفضیل به اثرات منفی در این دو بعد پرداخته شده است. نتایجی که میتوان از این پژوهش گرفت این است که بازی های رایانه ای با توجه به آسیب های مخرب خود باعث اختلالات روانی در کودکان می شود. همچنین کاربران این بازی ها دچار عرضه های متعدد جسمانی می شوند که اگر جامعه کودکان به عنوان کاربران این بازی ها مدنظر گرفته شود ممکن است این آسیب های جسمانی در بزرگ سالی خود را نمایان کند و اثرات جبران ناپذیری نیز به دنبال داشته باشد.

لینک کمکی