فایل رایگان بررسي و شناسايي عوامل زيربنائي موثر در استقرار آموزش ترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و شناسايي عوامل زيربنائي موثر در استقرار آموزش ترکيبي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تغییرات مداوم و ناگهانی نیازهای آموزشی و ظهور تکنولوژی های نوین وپیچیدگی فرآیند یادگیری باعث گردیده تا نظام های آموزشی با صرف هزینه و مدت زمان زیاد ، اقدام به ایجاد استانداردها و پروتکل های آموزشی مبتنی بر سیستم های سنتی و مجازی نمایند . با این حال عوامل بسیاری در پذیرش و کاربرد سیستم های سنتی و مجازی در نظام آموزش و یادگیری تاثیرگذار می باشد . براین اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد سیستم های مبتنی برروش سنتی و مجازی در آموزش و یادگیری در قالب مطالعه ای کتابخانه ای صورت گرفته است . به این منظور در طی فرآیندی پژوهشی ، ابتدا ضمن شناسایی مهمترین عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد سیستم های مبتنی برسنتی و مجازی با مطالعه عمیق ادبیات نظری بصورت کتابخانه ای نتایج پژوهش نشان می دهد مولفه های حاضر در آموزش های سنتی ومجازی بصورت مکمل اثر گذار خواهد بود.

لینک کمکی