فایل رایگان پيامد مخرب به اعتياد زنان و تاثير بر اعضاي خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيامد مخرب به اعتياد زنان و تاثير بر اعضاي خانواده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر حاضر است که سالانه قربانیان بی شماری می گیرد و آسیبی جدید بر پیکر خانواده و جامعه وارد می کند. هرچند اعتیاد به مواد مخدر دربین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است . در این تحقیق، متغیرها، علل و پیامدهای ناگوار اعتیاد زنان(صرف نظر از پیامدهای مشترک با اعتیاد مردان) در قالب فردی و اجتماعی، پیامدهای اعتیاد زنان، میزان آسیب پذیری زنان معتاد، خانواده و جامعه در برابر اعتیاد زنان، میزان آسیب پذیری زنان معتاد، خانواده و جامعه در برابر اعتیاد آنها، نقش اعتیاد زنان در تربیت فرزندان، الگوی مصرف مواد در آنها و ترک و مشکلات پس از آن مورد بررسی قرار میگیرد. جامعه آماری این پژوهش را خانواده های زنان و دختران مبتلا به اعتیاد تشکیل می دادند که در مجموع 42 نفر را تشکیل می دادند، روش پژوهش در این بررسی به صورت میدانی و ابراز اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخت میباشد که در میان جامعه آماری توزیع گردید.

لینک کمکی