فایل رایگان پيشگيري و درمان افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر و بازگرداني اميد پس از دوران حبس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيشگيري و درمان افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر و بازگرداني اميد پس از دوران حبس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

اعتیاد به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی زمینه ساز بسیاری از مشکلات در بین اقشار مختلف بخصوص در بین جوانان بوده است که به صورت های گوناگون در دونوع سنتی و صنعتی در بین مردم رواج یافته و در سال های اخیر با سرعت غیرقابل باوری به صورت مستقیم وغیر مستقیم زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده و اثرات نامطلوب روحی و روانی را از خود بجای گذاشته است. مواد مخدر به عنوان یک معضل بزرگ که زنگ خطر را برای حوزه فرهنگی، اجتماعی و امنیت به صدا درآورده، اهمیت روش های پیشگیری و نقش درمان را بیش از پیش به نهادهای فعال گوش زد می کند. افراد مبتلا به مواد مخدر که هرکدام دچار اختلالات متفاوتی از یکدیگر هستند که برگرفته از پیشینه زندگی، میزان مصرف و همچنین نوع موادمخدر می باشد و همچنین هرکدام درمان و راه های پیشگیری مختص به خود را دارد که نیازمند پیاده سازی روش های علمی می باشد. روش پژوهش حاضر در مقاله از نوع شبه آزمایشی بوده و با گروه گواه با طرح پیش از آزمون و پس از آزمون استفاده شده است همچنین ابزار این پژوهش مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و انگیزش درمان که توسط میلر- تونیگان به منظور وابستگی افراد به مواد مخدر استفاده شده که در سه مولفه بازشناسی ،دوسوگرایی و گام برداری است. برای درمان افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر در بازه سنی 20تا 35 سال که سابقه زندان را در کارنامه خود داشتند ، آنها به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند و در طی 5 جلسه در پنج هفته و هر جلسه یک ساعته راه های درمان بکارگرفته شد و اهداف وتمرین های لازم به عمل آمد. به عنوان نتیجه در این پژوهش امید به زندگی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر با بازپروری و خودباوری افزایش پیداکرده و توانایی بازگشت به خانواده، اجتماع به همراه اهداف موفقیت آمیز در آنها بازگشت.

لینک کمکی