فایل رایگان تربيت توحيدي و بازنمود تصويري آن در نگارگري ايراني- اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تربيت توحيدي و بازنمود تصويري آن در نگارگري ايراني- اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تربیت دینی بر اساس اصول اعتقادی استوار گشته که اولین و مهم ترین اصل آن توحید و ایمان به یگانگی خداوند است حضرت ابراهیم (ع) شخصیتی بود که تواانست در جهت نفی باورهای آیین بت پرستی قدم بردارد وبا ایمان به وجود خدایی بی همتا در عالم، انقلابی فکری را تحقق بخشد. اقدام حضرت توانست بر تحول اندیشه ای و فرهنگی به منظور رفع محرومیت انسان در تمام ادوار مجر گردد.داستان حضرت ابراهیم وشکستن بت ها از حیث اهمیت، در دوره ی ایلخانی از جانب نگارگران مصورگردیده که هدف مقاله حاضر پرداختن به آن از منظر چگونگی بازتاب تصویری تربیت توحیدی در صورت و محتوای نگاره با روش توصیفی تحلیلی است. نتایج حاصل بر ن است که نگارگر حقیقت نهفته در فعل حضرت را درک نموده و با توجه به رنگ پردازی و موقعیت های مکانی وزمانی مصور نموده و در نگاره به بازتابی تصویری ازندیشه ی توحیدی ابراهیم (ع) پرداخته است.

لینک کمکی