فایل رایگان تعليم و تربيت ديني و ترويج فرهنگ اسلامي (از ديدگاه شهيد مطهري (ره))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعليم و تربيت ديني و ترويج فرهنگ اسلامي (از ديدگاه شهيد مطهري (ره)) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی روش های تعلیم و تربیت و ترویج فرهنگ اسلامی از نگاه شهید مطهری (ره) است. تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام، ازجمله مباحث چالشی خصوصا در آموزش و پرورش هست. در این مقاله به چند پرسش اساسی پاسخ داده شد؛ پرورش عقل چه نقشی در تعلیم و تربیت دارد مقصود ما از تعلیم کدام علم است پرورش استعداد چه نقشی در آموزش دارد نقش معلم در عوامل تربیت به چه میزان است آیا اخلاق و تربیت نسبی اند روش های تعلیم و تربیت از دیدگاه شهید مطهری در سه بخش ارائه و به روش های تعلیم و تربیت در شخصیت استاد مطهری پرداخته شد و عوامل تربیت از جمله اراده، عبادت، محبت و غیره بررسی شدند در حکمت مطهر تربیت عقلانی در گرو توام بودن عقل و علم است. با این نگاه اه باید به پرورش استعدادهای روحی و جسمی هم توجه داشت. البته آنچهتعلیم و تربیت اسلامی را از سایر تعلیمات جدا می کند نقش اخلاق در تربیت است؛ یعنی اخلاق است که به تربیت، قداست می دهد، لذا نظام آموزش و پرورش، باید بر چهار امر اهتمام ورزد: 1. پرورش عقل، 2. تعلیم علم نافع، 3. اخلاق، 4. معلم مربی. این پژوهش به صورت مقاله و به روش کتابخانه ای و بر اساس تحلیل و بررسی گردآوری شده است.

لینک کمکی