فایل رایگان توسعه در انديشه ي روشنفکر عصر قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه در انديشه ي روشنفکر عصر قاجار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از الزامات هر جامعه ، توسعه، افزایش نسبی رفاه وآسایش شهروندی است.در ایران توسعه امری است که از دویست سال پیش تاکنون از دغدغه های روشنفکران جامعه ما بوده است . هدف این نوشتار که با روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تهیه شده است پرداختن به اندیشه ی توسعه در اندیشه تنی چند از روشنفکران عصر قاجار می باشد. چرا ما نتوانسته ایم در این راه به نقطه ی قابل قبولی برسیم نتایج نشان می دهد که روشنفکران به دلیل محافظه کاری از سر منشاء اصل بی قانونی در جامعه یعنی حاکمیت استبدادی غافل بوده و نتوانستند بانی تحولی باشند . فعالیت فکری ان ها به دلیل غیر قابل فهم بودن برای مردم عادی، محدود به نخبگان جامعه شد.

لینک کمکی