فایل رایگان توسعه ي پايدار، اصول و مولفه ها و نقش آموزش و پرورش در تحقق آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه ي پايدار، اصول و مولفه ها و نقش آموزش و پرورش در تحقق آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پیشرفت های علمی در دنیای امروز با توجه به تغییرات سریع و حیرت انگیز آن بی توجهی به مقوله آموزش و غفلت از آموزش استفاده صحیح از منابع طبیعی و همین طور عدم برنامه ریزی برای پیشرفتی پایدار و در مسیری درست سبب شد تا برنامه توسعه پایدار شکل گیرد.آموزش و پرورش به عنوان یکی از عوامل مهم در نظام آموزشی سبب رفع این اشکال و بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی بر طبق توسعه پایدار خواهد شد. مقاله پیشرو با ارائه روش تدریسی برای آموزش توسعه پایدار و مولفه های آن به صورت غیرمستقیم پرداخته است و همچنین با طرح پرسشنامه ای به میزان آشنایی دانش آموزان و موفقیت آموزش و پرورش در آموزش توسعه پایدار در کلاسی 26 نفره در مدرسه سلام منطقه 5 تهران پرداخته است.

لینک کمکی