فایل رایگان جايگاه و نقش آموزش عالي در فرايند توسعه پايدار با تاکيد بر برنامه درسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه و نقش آموزش عالي در فرايند توسعه پايدار با تاکيد بر برنامه درسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آموزش، اثربخش ترین ساز و کار جامعه برای مقابله با بزرگ ترین چالش این قرن؛ یعنی توسعه پایدار است. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشور ها از آموزش کارآمدی برخوردار هستند. تبلور آموزش در تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است.آموزش عالی به دلی ضریب تاثیر بسیار بالای خود در آگاهی بخشی و ارتقای قابلیت های مورد نیاز افراد جامعه، ظرفیت لازم برای آغاز جنبش توسعه پایدار را دارد. تولید منابع انسانی واجد شرایط فوق، نیازمند گسترش آموزش در راستای توسعه پایدار است. لذا ضرورت دارد هر جامعه ای که به توسعه پایدار می اندیشد، آموزش مطلوب را در راس برنامه های خود قرار دهد.با توجه به ماهیت کیفی پژوهش گردآوری داده ها در این روش به صورت باز و به شک مطالعه اسنادی کتابخانه ای انجام پذیرفت. بر این اساس در این پژوهش با بررسی ابعاد و جوانب مختلف موضوع، ابتدا به بررسی جایگاه و نقش آموزش عالی در فرایند توسعه، مفهوم توسعه، توسعه پایدار، آموزش توسعه ای، دانشگاه پایدار و برنامه درسی پرداخته ایم.

لینک کمکی