فایل رایگان چالش ها و راهکارهاي بهبود سيستم مديريت آموزشي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چالش ها و راهکارهاي بهبود سيستم مديريت آموزشي در ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بخش مهمی از توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی هر کشور متاثر از پیشرفت های علمی و فرهنگی آن جامعه است، به همین جهت آموزش اهمیت تراگیر خود را از حدود مرزها و محدوده های جغرافیایی فراتر برده و حتی در بسیاری از موارد سیاست های بین المللی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. بی شک نظام آموزشی نقش مهمیدر تولید علم و دانش هر کشور ایفا می کند. پیشرفت های تکنولوژیک، بالا رفتن انتظارها، تقاضاهای ذینفعان برای پاسخ گویی و ابزارهای جدید، ارائه مطالب آموزشی همگی چالش های کنونی هستند که نیاز به نوآوری در سیستم آموزشی را ضروری می کنند. روبه رو شدن با این چالش ها مشکل بسیار بزرگی است که نتیجه آن دستیابی به محیطی دارای منابع مالی محدود می باشد و روشن است که سازمان ها و مدیران آموزشی باید روش های سنتی فعالیت های خود را مورد بازبینی قرار داده، به منظور ماندگاری سازمان در زمان حال و آینده اقدام به کارگیری روش ها و تنون جدید کنند. بررسی روند توسعه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که این کشورها به اهمیت و جایگاه تولید علم کاملا واقف بوده و برای فقدان استراتژی کلان تحقق آن به برنامه ریزی استراتژیک متوسل شده اند. یکی از عوامل مهم رکود علمی و عقب ماندگی کشور ما مشخص است، این در حالی است که برنامه های توسعه باید با ملاحظه همه مولفه های سیاسی، سیاست علمی و علمی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی جامعه تدوین اجرا شوند. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد ضمن واکاوی چالش های سیستم مدیریت آموزشی ایران، فرصت ها و تهدیدهای آن را شناسایی و راهکارهای لازم را ارائه دهد.

لینک کمکی