فایل رایگان چالش ها و راهکارهاي بهبود سيستم مديريت آموزشي در کل کشوربا رويکرد مديريت اسلامي و جهادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چالش ها و راهکارهاي بهبود سيستم مديريت آموزشي در کل کشوربا رويکرد مديريت اسلامي و جهادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

نظام اداری و مدیریتی اموزشی کشور با وجود همه تلاش های صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان فاقد کارایی و پاسخ گویی لازم است. یکی از علل اصلی آن، بی توجهی به ارزش های اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری آموزشی است. از این رو، تحقیق حاضر درصدد تبیین و نقد عوامل موثر بر سلامت نظام اداری آموزش و پرورش و اصلاح ساختار سیستماتیک آن بر پایه اصول مدیریت اسلامی و علمی بومی و رشد ارزش های اخلاقی در آن بااستفاده از آیات قرآن کریم و سیره نظری و عملی معصومان (ع) و با مدیریت جهادی ومولفه های آن صورت گرفته و بااستفاده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. همچنین مدیریت آموزشی کشور به دلیل بعدانسانی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و ..... خود تفکر اسلامی جهادی را می طلبد که با رویکرد مدیریت جهادی می توان بر موانع سیستم آموزشی که عمده مشکلات ریشه در مدیریت آن دارد بر آن دارد بر آن فایق آمد.

لینک کمکی