فایل رایگان چگونه توانستم با آموزش مهارت هاي صحيح مطالعه، يادگيري دانش آموزانم را بهبود بخشم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چگونه توانستم با آموزش مهارت هاي صحيح مطالعه، يادگيري دانش آموزانم را بهبود بخشم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

دانشمندان و متخصصان تعلیم و تربیت یادگیری انسان را مشروط بر وجود عوامل؛ استعداد و توانایی، انگیزه و علاقه، امکانات آموزشی و فراگیری روش های صحیح مطالعه می دانند. با کندکاو همه جانبه فراگیران مشاهده گردید که اغلب آنها برنامه و شیوه منظمی برای مطالعه ندارند و اصولا با روش های صحیح مطالعه آشنایی ندارند و همین عامل سبب بروز خللدر یادگیری فراگیران گردیده بود و برای شناخت دقیق مسئله در ابعاد مختلف یادگیری، از منابع گوناگون تحقیق در حول فرایند یاددهی – یادگیری بهره گرفتم. اهمیت و ضرورت مساله، بی علاقگی، بی توجهی و غیر فعال بودن اغلب فراگیران یاد شده می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع اقدام پژوهی بوده و پس از کسب داده های لازم و ارزیابی نتایج، به تجزیه و تحلیل عملکرد فراگیران کلاس جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مساله و یافتن راه حل های پیشنهادی مبادرت ورزیده و پس از اعتبار بخشی، به اجرای راه حل های انتخابی و آموزش مهارت های صحیح مطالعه با بهره گیری از روش های موفق به زبان ساده و قابل درک به شیوه ی کارگاهی طی یک فرایند برنامه ریزی شده صورت پذیرفت.اقدام پژوه راه حل هایی هدفمند در راستای بهبود بخشیدن به وضعیت مطالعه صحیح و در نتیجه ارتقاء سطح یادگیری در پیش گرفت که در نهایت دستاوردها نشان داد که مطالعه صحیح فراگیران به صورت کیفی ارتقاء یافته و با شیوه های صحیح مطالعه آشنایی نسبی یافت. بسیاری از ناکامی های تحصیلی به دلیل ناآگاهی از شیوه های درست مطالعه به وقوع می پیوندد. باتوجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می گردد که نویسندگان کتاب هایی ساده و قابل درک و فهم درحد دانش آموزان ابتدایی با موضوع آموزش مهارت های صحیح مطالعه به نگارش درآورند.

لینک کمکی