فایل رایگان خصوصي سازي در آموزش و پرورش، فرصت ها و تهديدها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خصوصي سازي در آموزش و پرورش، فرصت ها و تهديدها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مشارکت مردم در اداره ی آموزش و پرورش در نگاه نخست واژه ای بکر به نظر می رسد، اما این سیاست که باید زمینه های لازم برای مشارکت مردم در عرصه های مختلف آموزش و پرورش از سیاست گذاری تا اداره مدارس را فراهم کند، در پس پرده ماجراهای عجیبی داشته و از تلاش هایی برای واگذاری هزینه های آموزش به مردم یا به عبارتی دیگر گام برداشتن در مسیر خصوصی سازی آموزش و پرورش حکایت دارد. هدف اساسی مقاله حاضر، بررسی مزایا و معایب خصوصی سازی در آموزش و پرورشمی باشد که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر اینترنتی انجام شده است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری بلندمدت در آموزش و پرورش عمومی بر هیچکس پوشیده و پنهان نیست. زیرا دنیای امروز، در رقابت گستردهای که بر مبنای منافع اقتصادی ایجاد شده، به شدت نیازمند تعلیم نیروی انسانی متخصص و بهبود شرایط زندگی شهروندان است. اگر خصوصی سازی آموزش و پرورش را در چارچوب تعریف شده ای هدایت و از ابزارها و امکانات موجود به نحو درست استفاده کنیم، روند خصوصی سازی می تواند دستاوردهای مطلوبی برای آموزش و پرورش کشور و به طور کلی برای جامعه به همراه داشته باشد.

لینک کمکی