فایل رایگان خصوصيات معلم در تراز فرهنگ اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خصوصيات معلم در تراز فرهنگ اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

بدون شک، برای دستیابی به اهداف تعیین شده در تعلیم و تربیت، همه ی کسانی که به نوعی متصدی تعلیم و تربیت به حساب می آیند، باید وظایفی را برعهده بگیرند و فعالیت هایی را انجام دهند. ریز این فعالیت ها آن قدر گسترده و متنوع است که نمی توان آنها را فهرست کرد و به نظر می رسد چنین کاری در صورت امکان، فایده چندانی نیز ندارد. این مقالهبررسی وضعیت تربیت معلم و ضرورت تشکیل معلمانی با فرهنگ اسلامی است میعاقبا جامعه ای با فرهنگ اسلامی مهم ترین اهداف تحقیق رامی توان اهمیت نقش و جایگاه معلم در نزد خداوند و جامعه، شناسایی راه های تقویت فرهنگ دینی و اسلامی در مدارس، شناخت نقش معلم در تبیین مسائل اسلامی و فرهنگی نزد دانش آموزان، این پژوهش علمیبراین اساس روش تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) جهت تهیه منابع شامل ( کتاب ومقالات) و طرح سوالاتی در خصوص موضوع اصلی و گردآوری اطلاعات در صدد یافتن پاسخ های مناسب بوده است.

لینک کمکی