فایل رایگان دانش آموزان و عوامل موثر در استعمال سيگار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دانش آموزان و عوامل موثر در استعمال سيگار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

استعمال سیگار یکی از رفتارهای پرخطر محسوب میشود که به شکل روزافزونی در میان دانش آموزان ایرانی شیوع پیدا کرده است. استعمال سیگار در میان دانش آموزان از قالب یک مساله فردی فراتر رفته و به شکل یک مساله اجتماعی رخ نموده است. این مطالعه تلاش دارد تا ضمن شناسایی برخی از عوامل مرتبط با استعمال سیگار در دانش آموزان و با توجه به پایین آمدن سن سیگارکشیدن و پایین بودن میزان شناخت دانش آموزان نسبت به عوارض مصرف سیگار، راهکارها و پیشنهادهای موثری به منظور پیشگیری از ابتلای نوجوانان و جوانان دانشآموز به سیگار و سایر مواد دخانی ارایه نماید.

لینک کمکی