فایل رایگان دانش آموزان و مديريت استرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دانش آموزان و مديريت استرس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

زندگی پر از چالش ها، استرس ها و مشکلاتی است که باید آنها را حل کنیم. وجود استرس در محیط زندگی امری اجتناب ناپذیر و برای رشد روانی ضروری است. اما آنچه مهم است، ناتوانی در مقابله با درجات غیرعادی و بسیار شدید استرس است. باید پذیرفت که نمی توان از همه عوامل استرسزا به دور ماند، با این وجود برخی افراد و به ویژه دانش آموزان استرس ها و مشکلات جدیای را تجربه می کنند ولی به طرز شگفت آوری سالم می مانند؛ یعنی تابآوری بیشتری دارند. این مقاله ضمن توضیح مختصر در مورد فیزیولوژی استرس، بر شناسائی استرسورهای مختلف و شیوه کنارآمدن با آنها متمرکز است.

لینک کمکی