فایل رایگان درس پژوهي و رشد حرفه اي معلم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان درس پژوهي و رشد حرفه اي معلم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

درس پژوهی یک رویکرد توسعه حرفه ای با پژوهش گروهی در کلاس درس است که طی آن معلمان با یکدیگر برای تدوین طرح درس، اجرا و مشاهده نتایج آن در جهت بهبود یادگیری دانش آموزان همکاری و مشارکت می نمایند. درس پژوهی شکل اولیه ای از رشد حرفه ای معلمان در ژاپن است. هدف آن بهبود مستمر تدریس آموزش است، به گونه ای که دانش آموزان بتوانند مطالب بیشتری را بیاموزند. تمرکز اولیه آن نیز بر نحوه تفکر و یادگیری دانش آموزان است. در واقع به گسترش فرهنگ یادگیری در مدرسه یاری می رساند، و محیطی را فراهم می سازد تا معلمان از یکدیگر بیاموزند، دانش حرفه ای خود را ارتقاء دهند، به بازبینی و بازاندیشی در رفتار آموزشی و تربیتی خود بپردازند و بیش از پیش به نیازها و نحوه تعامل با دانش آموزان توجه کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای تهیه شده که هدف آن آشنایی با مفهوم درس پژوهی، رشد حرفه ای معلمان، نقش معلم در فرایند درس پژوهی و تاثیر دانش آموزان در این فرایند است

لینک کمکی