فایل رایگان درگيرسازي يادگيرندگان از طريق تکاليف باز و بسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان درگيرسازي يادگيرندگان از طريق تکاليف باز و بسته :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یادگیرندگان همواره در تلاش هستند تا با کسب علم و دانش قدم در راه پیشرفت و ترقی گذارند. عوامل بی شماری بر روند تحصیل و یادگیری تاثیر می گذارد. یکی از این عوامل موثر متغییر درگیرسازی است که بیانگر میزان انرژیی است که دانش آموزان از لحاظ جسمی و روانی به تجارب تحصیلی اختصاص می دهند. با توجه به یافته های پژوهشگران میتوان گفت که، یکی از مولفه های تاثیرگذار بر درگیرسازی، تکالیف آموزشی می باشد. اما برخی از تکالیف تاثیرات بیشتری بر هرسه نوع درگیرسازی دارند بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی درگیرساازی یادگیرندگان از طریق شناسایی این تکالیف پرداخته است.

لینک کمکی