فایل رایگان رابطه فضايل اخلاقي با عقل در آموزه هاي اميرمومنان عليه السلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه فضايل اخلاقي با عقل در آموزه هاي اميرمومنان عليه السلام :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

آموزه های امیرمومنان(ع) بیانگر تاثیر شگرف فضایل اخلاقی بر توانایی های عقلانی انسان ها است. جستار حاضر در کنار درنگی کوتاه برای مفهوم شناسی اخلاق و عقل، به بررسی روایات مختلف در زمینه ی یاد شده پرداخته و بدین نتیجه دست یافته است که میزان تخلق به فضایل اخلاقی با توانمندی های خرد انسان ها دارای پیوندی معنی دار است: تاثیر مزبور در دو گروه قابل بررسی است، در گروه نخست، در سه مرحله از بازیابی تا درجهی پویایی و کمال و گروه دوم، در هفت عنوان از سلامت تا کارآمدی برای خرد آدمیان شایان پیگیری است، با حفظ این معنی که اثر هر یک از فضایل بر رشد خردورزی در فرآیندی ویژه صورت می بندد.

لینک کمکی