فایل رایگان روش ها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات در راهنمايي و مشاوره تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش ها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات در راهنمايي و مشاوره تحصيلي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر به معرفی فایل رایگان روش ها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات در راهنمايي و مشاوره تحصيلي پرداخته شده است. هدف اصلی این پژوهش معرفی مهم ترین فایل رایگان روش ها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات در راهنمايي و مشاوره تحصيلي می باشد تا با استفاده از آنها شناخت و راهنمایی دانش آموزان دقیق تر شود. این مقاله به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته که ابتدا به تعریف راهنمایی و مشاوره تحصیلی پرداخته شده و سپس مهم ترین روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات توضیح داده شده است. در نتیجه روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات باید در جای خود و به شیوه ی صحیح استفاده شوند تا نتایج مطمئن به دست آید.

لینک کمکی