فایل رایگان رويکرد آموزش الکترونيکي در يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رويکرد آموزش الکترونيکي در يادگيري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

آموزش الکترونیکی مبتنی بر پارادیم های جدید و محصول فناوری اطلاعات می باشد که بشریت را به سمت یک انقلاب بزرگ آموزشی سوق می دهد. با توجه به قابلیت های بالای این سیستم آموزشی، هدف از این مقاله بررسی آموزش الکترونیک بعنوان پارادایمی جدید در نظام آموزشی است. تحقیق حاضر از نوع بررسی اسنادی و تحلیلی است. نتایج نشان می دهد گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی لزوما یک حرکت تکاملی نیست بلکه جهشی ساختاری است. در این میان میزان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مهم ترین شاخص پیشرفت به شمار می رود و آموزش الکترونیکی مهم ترین عامل جهش علمی و فرهنگی محسوب می شود

لینک کمکی