فایل رایگان سماحت جوهره دين و شريعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سماحت جوهره دين و شريعت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

نگارنده دراین نوشتار در صدد روشن ساختن این ادعاست که یکی از ارکان جوهری و اصلی دین اخلاق است؛ به طوری که سایر ابعاد دین را به محوریت آن باید مطمح نظر قرار داد. در ارائه و عرضه دین از منظر اخلاق، عنصر سماحت ( با توجه به پیامدهای آن) به جد مورد مداقه قرار گرفته است؛ چرا که از رهگذر آن است که می توان در یک جامعه دینی، درونی شدن فرامین و نواهی دینی را به همراه رشد و شکوفائی تربیت دینی به انتظار نشست. تامل در مبانی نظری نصوص و متون دینی و نیز سیره عملی و تاریخی همهآورندگان ادیان آسمانی، حکایت گر این واقعیت است که عنصر اخلاق را باید به عنوان مهمترین و ریشه دارترین رکن از ارکان دین و کانون حقیقی و اصلی آن در عشق آفرینی و تجلی بخشی و بروز تربیت دینی در یک سطح وسیع و گسترده به حساب آورد تا ثمره و میوه دین که تربیت دینی است، در عمق جان آدمی به بار نشیند.

لینک کمکی