فایل رایگان شکل گيري سواد زيست محيطي دانش آموزان دوره ابتدايي در راستاي توسعه پايدار از طريق موسيقي با رويکرد آموزش توسعه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شکل گيري سواد زيست محيطي دانش آموزان دوره ابتدايي در راستاي توسعه پايدار از طريق موسيقي با رويکرد آموزش توسعه اي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت سواد زیست محیطی در راستای توسعه پایدار و نقش آموزش های کودکی در نهادینه سازی آن، پژوهش حاضر درصدد شناسایی قابلیت های موسیقی در شکل گیری سواد زیست محیطی دانش آموزان، دوره ابتدایی می باشد نتایج پژوهش اسنادی پیشرو حاکی از قابلیت موسیقی در توانمندسازی کودکان، در ساخت قطعه ای موسیقایی با مفاهیم زیست محیطی به کمک سازهای دست ساز سیستم نت نویسی ابداعی و در نهایت اجرای قطعه می باشد که همراستا با اهداف نه گانه سواد زیست محیطی و شاخصه های آن، (دانش نگرش و مهارت) بوده و تقارب آن، با شاخصه های شش گانه آموزش توسعه ای می تواند گامی موثر در شکل دهی به رفتار زیست محیطی کودکان، با محوریت توسعه پایدار باشد.

لینک کمکی